Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ile ilgili toplantı gerçekleştirildi

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin tekil takibi ile ilgili pilot uygulamalar tamamlanmış olup; 2 Temmuz 2018 itibariyle bu ürün gruplarında tekil takip başlatılacaktır.

İlgili ürün gruplarına sahip üretici ve ithalatçı firmaların anılan tarihe kadar kendi stoklarında bulunan ürünlere ve bundan sonra piyasaya arz edecekleri ürünlere ilişkin tekil bildirimlerini ÜTS üzerinde yapmaları ve o tarih itibariyle tekil ürün hareketlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamdaki firmalara ilişkin 08.05.2018 tarihi saat 14.00 de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tıbbi cihaz ve Kozmetik ürünler Başkan Yardımcısı Recep Uslu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kurum yetkilileri, TÜBİTAK Yetkilileri ile STK temsilcileri katılım sağladı.