Test, Kontrol ve Kalibrasyon Belge Başvuruları Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik uyarınca; tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında hizmet verecek olan kuruluşlar ile bu kuruluşlarda sorumlu müdür ve uzman olarak çalışacak kişiler, Kurumumuz tarafından yetkilendirilecektir.
Kurumumuz tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden sorumlu müdür ve/veya uzman eğitim alan kişiler ile bu alanda hizmet verecek kuruluşlar “https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/” adresinden çalışma belgesi ve yetki belgesi başvurularını yapabileceklerdir. Konu ile ilgili ÜTS kullanımına ilişkin eğitim videolarına;
Çalışma belgesi başvuruları için;
·         http://uts.saglik.gov.tr/wp-content/uploads/UTS-KlinikMuhendislikCalismaBelgesiBasvurulari-180427.mp4
Kuruluş yetki belgesi başvuruları için;
 http://uts.saglik.gov.tr/wp-content/uploads/UTS-KlinikMuhendislikYetkiBelgesiBasvurulari-180427.mp4 
adreslerinden ulaşılabilir.