AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİNDE ELEKTRONİK REÇETE VE RAPOR UYGULAMASI HAKKINDA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin (3.1.3.) maddesi “Tıbbi malzeme/cihaz raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları yapılmakta olup tamamlandığında uygulamaya geçilecektir.” ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesinin (4.1.4) maddesi “Tıbbi malzeme raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandığında uygulamaya geçilecektir” hükmüne amirdir.… Devam...

Üniversite Hastaneleri Ödemeleri Hk.

Üniversite hastaneleri ödemeleri ile ilgili bilgilendirme yazısı ve soru cevaplar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Soru ve sorunlarınız için Federasyonumuzu arayabilirsiniz..

Alacaklıların her bir işletme itibarıyla kapsama dahil tüm alacakları için 7/5/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili işletmeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Devam...

Maliye Bakanlığı Ödemeleri Hakkında

Üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31.12.2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün defterdarları bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu Muhasebat Gen.
Devam...

Üniversite Hastanelerinin Borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranları hk.

Sayın Üyemiz,

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 75 inci maddesi gereğince, Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık  hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6/4/2018 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları ve karar metni ekte tarafınıza sunulmuştur.Devam...

İzmir Ticaret Odası Seçim Sonuçları

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sn.Mahmut ÖZGENER ve Yönetim Kurulunu  tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanlığına seçilen Sn.Selami ÖZPOYRAZ, Başkan Vekilleri Sn.… Devam...

İHALELERE YERLİ İSTEKLİLERİN KATILIMI İLE YERLİ MALINA FİYAT AVANTAJI UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN DUYURU

Sektör paydaşları tarafından özellikle mal alımı ihalelerine yönelik olarak Kurumumuza iletilen görüş ve önerilerde, ihalelerde rekabeti daraltıcı şekilde belirli uluslararası kuruluşlara üyelik şartı arandığı, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmadığı, kalite ve standarda ilişkin belgelere yönelik olarak yeterlik kriterleri belirlenmesinde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verildiği ve bu durumun yerli ürün teklif eden isteklilerin kamu alımlarına erişimini engellediği yönünde şikayetler iletilmektedir.… Devam...

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri hakkında genelge (2018/12)

SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 93377465/869 11/04/2018
Konu: İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri

GENELGE 2018/12

 

 

İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesisleri ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda, satış ve kiralama işlemlerini ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat hükümlerine göre yapmaktadır.… Devam...

Yerli diye test ettiremiyordu, Şimdi ihraç ediyor!

Üroloji alanında kullanılmak üzere geliştirdiği ITRİ Üroflow Sistemi’ni profesör bir arkadaşından kliniğinde denemesini isteyen ancak cihaz yerli olduğu için bu talebi reddedilen biyomedikal yüksek mühendisi Necdet Ay, söz konusu cihazı şimdi pek çok ülkeye ihraç ediyor.
Devam...

2018 YILINDA TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2018 yılı için Kurumumuza yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” firmaların ürün takip sistemi (ÜTS) üzerinden barkodlarını yerli malı belgesine bağlamış ve onaylanmış olma durumları da dikkate alınarak hazırlanmış olup, ödenecek ücret bilgisi firmaların kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adreslerine gönderilmiştir.
Devam...

ÜTS’de Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

ÜTS’de Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

Firmaların, TİTUBB’daki Tekil Ürün Bilgilerini Sorgulayabilecekleri Servis Oluşturuldu
Firmaların, TİTUBB’daki tekil ürün bilgilerini ürün numarası ve seri numarası üzerinden sorgulayabilmelerini sağlayan servis oluşturuldu.
Devam...

Mucit Hemşireler Desteklerimizi Bekliyor..

“İşi En İyi Yapan Bilir” sloganıyla yola çıkan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri 5 yıllık süreçte anne bebek sağlığını destekleyici 250 tıbbi cihaz buluşu geliştirdi ve buluşlarının daha çok hastaya ulaşması için destek bekliyor..
Devam...

S.O.S. çağrısına Maliye el attı

 

Hürriyet Ankara’nın ‘Üniversite hastaneleri S.O.S. veriyor’, ‘Tehdit kapımızda’ ve ‘Üniversite hastaneleri çözüm bekliyor’ manşetleriyle gündeme taşıdığı, üniversite hastanelerinin borç batağına saplanması ve ödeme yapamadıkları için firmaların tıbbi-medikal malzeme tedariğini durdurmasıyla ilgili haberleri, büyük ses getirdi.

Devam...