Medikal market ve medikal eczanelerde e-reçete ve e-rapor uygulamasına geçiş

SGK tarafından yayımlanan duyuruya göre Kurum ile Ayaktan Tedavisinde Kullanılan Tıbbi Cihaz Sözleşmesi’ne istinaden Medikal Market ve Medikal Eczanelerde kullanılacak E-Reçete ve E-Rapor servisleri devreye alınmıştır.
Web servis kullanım kılavuzuna https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/docs/TibbiMalzemeReceteVeRaporWebServisleri.pdf adresinden erişebilirsiniz.
Uygulama 01.05.2018 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır.