Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Mayıs 2018 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30417
YÖNETMELİK
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI
MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez ve OrtezMerkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Hazır tıbbi cihazların satılması
MADDE 24/A – (1) Ismarlama protez ve ortez merkezleri, ısmarlama olarak üretilen protez ve ortezlere ek olarak EK-9’da belirtilen hazır tıbbi cihazları da satabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki EK-9 eklenmiştir.
EK-9
ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİNDE
SATILABİLECEK HAZIR TIBBİ CİHAZLAR
1. Alüminyum koltuk değneği/baston
2. Canadian
3. Tripot
4. Dizlik neopren
5. Elastik ayak bilekliği, dizlik, elastik dirseklik
6. Epin yastığı, epin takviyesi
7. Ark takviyeli tabanlık
8. Halluks valgus
9. Afolu ortopedik bot
10. Patellar tendon bandı
11. Walker
12. Tekerlekli sandalye
13. Ayakta dik konumlandırma cihazı
14. Ayakta dik pozisyonlama cihazı
15. Ayak bileği stabilizasyon ortezi
16. Ayarlanabilir eklemli kontraktür ortezi
17. Yan barlı, diz ortezi
18. Kalça abdüksiyon/DKÇ ortezleri
19. Kalkaneal kap
20. İnce el becerilerini destekleyen tutma ve kavrama aparatları dinamik/statik
21. Epikondilit bandı
22. Klavikula bandajı, valpau bandajı, omuz retraksiyon harnesi ve kol askısı, omuz askısı
23. Sarmiento ortezi
24. Statik splinti
25. Servikal ortez
26. Hiperekstansiyon ortez
27. Lumbosakral fleksible/çelik balenli korse
28. Minerva ortezi cto”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/9/2011
28064
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
4/4/2012
28254
2-
24/9/2013
28775